(ku1.1) Oppilas tarkastelee värien eri tehtäviä: suojavärit, huomiovärit ja lempivärit.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas osaa havainnoida visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä.
T2: Oppilas osaa keskustella omista ja muiden havainnoista sekä perustella näkemyksiään.
T5: Oppilas kykenee käyttämään tutkivaa lähestymistapaa itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä.