(ku2.4) Oppilas tutkii mediakulttuureja ja virtuaalimaailmoja.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T8: Oppilas kykenee tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista.  
T9: Oppilas osaa soveltaa eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuottamisessaan.  
T10: Oppilas kykenee ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti