(ku4.4) Oppilas ideoi ja toteuttaa kuvitteellisen tai todellisen teoksen muovailun keinoin; painopisteenä suunnittelun ja ideoinnin taidot sekä ilmaisun rohkeus.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T2: Oppilas kykenee keskustelemaan omista ja muiden havainnoista ja perustelemaan näkemyksiään.  
T5: Oppilas osaa käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä.  
T9: Oppilas osaa soveltaa eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuottamisessaan.