(ku1.5) Oppilas harjoittelee tuottamaan liikkuvaa kuvaa esimerkiksi plärän, kynäanimaation tai oppilaalle tutun mediavälineen avulla.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T3: Oppilas osaa ilmaisee havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä.  
T4: Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä osoittaa syventäneensä kuvallisen tuottamisen taitojaan.  
T9: Oppilas osaa soveltaa eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuottamisessaan.