(ku3.5) Oppilas tutustuu jonkin toisen maan kuvakulttuuriin.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T9: Oppilas osaa soveltaa eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuottamisessaan.  
T10: Oppilas kykenee ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin.  
T11: Oppilas osaa ottaa kuvailmaisussaan huomioon kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen sekä kykenee vaikuttamaan kuviensa avulla.