(ku6.2) Oppilas tarkastelee yhteistoiminnallisesti ja monipuolisesti oman ryhmänsä kuvakulttuurien viestintää ja ilmaisua.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas osaa havainnoida taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttää monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä.  
T5: Oppilas osaa käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä.   
T7: Oppilas osaa soveltaa kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä.

Hyvät käytännöt

Kuvakulttuuri
Otetaan käyttöön animaatiot, elokuvat, valokuvaus, piirtäminen ja maalaaminen.

TVT
Harjoitellaan kuvan muokkaamista ja videon editointia.