(ku6.7) Oppilas tutustuu osana yrittäjyys teemaa mainonnan keinoihin ja kuvakulttuureihin. Oppilas laatii tuotoksen, jonka avulla pyrkii vaikuttamaan toisiin ihmisiin.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T5: Oppilas osaa käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä.  
T6: Oppilas kykenee ilmaiseemaan mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan.  
T11: Oppilas osaa ottaa kuvailmaisussaan huomioon kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen sekä kykenee vaikuttamaan kuviensa avulla.