(ku6.1) Oppilas tutustuu tuttuihin kuviin ja kuvastoihin, jotka liittyvät hänen omaan kuvakulttuuriinsa ja arkeensa, harjoittelee erilaisten kuvakulmien ja kuvakokojen käyttöä, tarkastelee kuvakulttuurien sisältöjä myös kriittisesti ja opettelee toimimaan vastuullisesti erilaisilla kuvafoorumeilla.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas havainnoi taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttää monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä.  

T2: Oppilas keskustelee omista ja muiden havainnoista ja perustelee näkemyksiään. 

T6: Oppilas ilmaisee mielipiteitään sekä soveltaa kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan.  

Hyvät käytännöt

Kuvakulttuuri
Otetaan käyttään yhdessä valitut sosiaalisen median kuvastot, pelit ja videot, nettietiketti 
ja kuvakollaasi arjen omista kuvista.

Portfolio
Hyödynnetään e-portfoliota oppimisprosessin taltioimisessa.