(ku5.7) Oppilas ideoi ja toteuttaa savityön; painopisteenä ajan hengen vangitseminen työhön ja keraamisten tekniikoiden käyttö.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas osaa havainnoida taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttää monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä.  
T5: Oppilas osaa käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä.  
T9: Oppilas osaa soveltaa eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuottamisessaan.