(ku6.6) Oppilas tarkastelee ja arvioi Valkeakoskella ja Suomessa ilmenevien erilaisten kulttuurien kuviin, taiteeseen ja tapoihin tuottaa kuvia sekä tekee havaintojensa perusteella tuotoksen, jossa hyödyntää jotakin grafiikan menetelmää sekä pinnan käsittelymenetelmää.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T9: Oppilas osaa soveltaa eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuottamisessaan.  
T10: Oppilas kykenee ottaamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin.  
T11: Oppilas osaa ottaa kuvailmaisussaan huomioon kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen sekä kykenee vaikuttamaan kuviensa avulla.  

Hyvät käytännöt

Integrointi
Eheytetään sisältö esimerkiksi äidinkielen ja uskonnon sisältöihin.

Kuvakulttuureja
Otetaan käyttöön esimerkiksi saamelaisten tarinat ja kuvat, Kalevala, maahanmuuttajien monet kulttuurit ja taide, sekä symbolit ja pistemaalaus.