(ku6.5) Oppilas tutustuu kuvataiteen eri lajeihin: maalaaukseen, piirustukseen, grafiikkaan, kuvanveistoon ja rakenteluun harjoittelemalla kuvataiteelle ominaista työskentelyprosessia, johon kuuluu ideointi, suunnittelu, kokeilu, ilmaisu ja arviointi.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T3: Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä.  
T4: Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä osoittaa syventäneensä kuvallisen tuottamisen taitojaan.  
T11: Oppilas osaa ottaa kuvailmaisussaan huomioon kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen sekä kykenee vaikuttamaan kuviensa avulla.