(ku5.1) Oppilas harjoittelee, ideoi ja toteuttaa pienryhmätyöskentelynä animaation; painopisteenä kuvaaminen, kuvakoot ja tarinat

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T3: Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä.  
T4: Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä osoittaa syvnetäneensä kuvallisen tuottamisen taitojaan.  
T5: Oppilas osaa käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä.

Hyvät käytännöt

Ihmisen mittasuhteet
Piirretään ihminen mittasuhteissa. Leikataan ihmisen osat erilleen. Liikutellaan osia ja kuvataan tabletilla stop-motiona.

Muovailuvaha- tai savianimaatio