(ku5.4) Oppilas ideoi ja tekee teoksen tutustuen mediaympäristöön ja graafiseen suunnitteluun; painopisteenä visuaalisen kulttuurin merkitys yhteiskunnalle, vaikuttaminen ja erilaiset piirtämisen tekniikat.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T7: Oppilas osaa soveltaa kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä.  
T10: Oppilas kykenee ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin.
  
T11: Oppilas osaa ottaa kuvailmaisussaan huomioon kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen sekä kykenee vaikuttaamaan kuviensa avulla.