(ko7.8) Oppilas tutustuu ruokasuosituksiin ja ravintoaineisiin sekä harjoittelee soveltamaan oppimaansa tietoa käytäntöön.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T2: Oppilas hallitsee kotitaloudessa tarvittavia kädentaitoja luovasti ja estetiikan huomioiden.
T3: Oppilas osaa valita ja käyttää hyvinvointia edistäviä ja kestävän kulutuksen mukaisia materiaaleja, työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa.
T10: Oppilas osoittaa hankkineensa ja kykenevänsä arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa sekä käyttävänsä luotettavaa tietoa valintojensa perustana.
T11: Oppilas osaa lukea, tulkita ja arvioida toimintaohjeita sekä merkkejä ja symboleja, jotka käsittelevät kotitaloutta ja lähiympäristöä.
T12: Oppilas kykenee ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.
T13: Oppilas osaa huomioda kestävän elämäntavan tehdessään arjen valintoja.