(ko7.5) Oppilas harjoittelee kattamisetikettiä ja ruokailutapoja.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T2: Oppilas hallitsee kotitaloudessa tarvittavia kädentaitoja luovasti ja estetiikan huomioiden.
T7: Oppilas kykenee tunnistamaan arjen rakentumista ja kulttuurisesti monimuotoisia toimintaympäristöjä sekä kotitalouksien perinteitä.
T9: Oppilas osaa toimia hyvien tapojen mukaisesti vuorovaikutustilanteissa sekä pohtia oman käytöksen merkitystä ryhmän ja yhteisön toiminnassa.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti