(ko7.15) Oppilas pohtii kriittisyyden merkitystä ja välttämättömyyttä kulutuspäätöksiä tehtäessä.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T10: Oppilas osoittaa hankkineensa ja kykenevänsä arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa sekä käyttävänsä luotettavaa tietoa valintojensa perustana.
T12: Oppilas kykenee ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.
T13: Oppilas osaa huomioda kestävän elämäntavan tehdessään arjen valintoja.