(ko7.14) Oppilas pohtii kulutusvalintoja kestävän kehityksen näkökulmasta ja arvioi omia kulutustottumuksiaan.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas osaa suunnitella, organisoida ja arvioida työtä ja toimintaa.
T3: Oppilas osaa valita ja käyttää hyvinvointia edistäviä ja kestävän kulutuksen mukaisia materiaaleja, työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa.
hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti sekä kiinnittää huomiota käytettävissä oleviin voimavaroihin.
T7: Oppilas kykenee tunnistamaan arjen rakentumista ja kulttuurisesti monimuotoisia toimintaympäristöjä sekä kotitalouksien perinteitä.
T10: Oppilas osoittaa hankkineensa ja kykenevänsä arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa sekä käyttävänsä luotettavaa tietoa valintojensa perustana.
T13: Oppilas osaa huomioda kestävän elämäntavan tehdessään arjen valintoja.