(ko7.12) Oppilas pohtii omien käytöstapojensa vaikutusta työilmapiiriin, yhteistyössä onnistumiseen, ongelmanratkaisuun ja vastuulliseen päätöksentekoon.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T6: Oppilas kykenee keskustelemaan ja argumentoimaan rakentavasti sekä kuuntelemaan muita oppimistehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa.
T7: Oppilas kykenee tunnistamaan arjen rakentumista ja kulttuurisesti monimuotoisia toimintaympäristöjä sekä kotitalouksien perinteitä.
T8: Oppilas osaa työskennellä yksin ja ryhmässä sekä sopia työtehtävien jakamisesta ja ajankäytöstä.
T9: Oppilas osaa toimia hyvien tapojen mukaisesti vuorovaikutustilanteissa sekä pohtia oman käytöksen merkitystä ryhmän ja yhteisön toiminnassa.