(ko7.11) Oppilas harjoittelee lajittelemaan kotitalousjätteitä ja osoittaa ymmärtävänsä kestävän kehityksen perusperiaatteet.