(ko7.10) Oppilas opettelee tekstiilien hoitoon liittyviä tietoja ja harjoittelee vaatehuollon taitoja käytännössä.