(ko7.10) Oppilas opettelee tekstiilien hoitoon liittyviä tietoja ja harjoittelee vaatehuollon taitoja käytännössä.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas kykenee suunnittelemaan, organisoimaan ja arvioimaan työtö ja toimintaa.
T2: Oppilas hallitsee kotitaloudessa tarvittavia kädentaitoja luovasti ja estetiikan huomioiden.
T3: Oppilas osaa valita ja käyttää hyvinvointia edistäviä ja kestävän kulutuksen mukaisia materiaaleja, työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa.
T4: Oppilas kykenee suunnittelemaan ajankäyttöään ja työn etenemistä sekä ylläpitämään järjestystä oppimistehtävien aikana.
T11: Oppilas osaa lukea, tulkita ja arvioida toimintaohjeita sekä merkkejä ja symboleja, jotka käsittelevät kotitaloutta ja lähiympäristöä.
T13: Oppilas osoittaa kiinnittävänsä huomiota kestävään elämäntapaan tehdessään arjen valintoja.