(ko7.4) Oppilas opettelee ruoanvalmistuksen peruskäsitteitä ja valmistaa ruokakulttuurimme perusleivonnaisia ja –ruokia yksin ja yhdessä toisten kanssa.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas osaa suunnitella, organisoida ja arvioida työtä ja toimintaa.
T2: Oppilas hallitsee kotitaloudessa tarvittavia kädentaitoja luovasti ja estetiikan huomioiden.
T3: Oppilas osaa valita ja käyttää hyvinvointia edistäviä ja kestävän kulutuksen mukaisia materiaaleja, työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa.
T4: Oppilas kykenee suunnittelemaan ajankäyttöään ja työn etenemistä sekä ylläpitämään järjestystä oppimistehtävien aikana.
T5: Oppilas osaa toimia hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti sekä kiinnittää huomiota käytettävissä oleviin voimavaroihin.
T6: Oppilas kykenee keskustelemaan ja argumentoimaan rakentavasti sekä kuuntelemaan muita oppimistehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa.
T7: Oppilas kykenee tunnistamaan arjen rakentumista ja kulttuurisesti monimuotoisia toimintaympäristöjä sekä kotitalouksien perinteitä.
T8: Oppilas osaa työskennellä yksin ja ryhmässä sekä sopia työtehtävien jakamisesta ja ajankäytöstä.
T9: Oppilas osaa toimia hyvien tapojen mukaisesti vuorovaikutustilanteissa sekä pohtia oman käytöksen merkitystä ryhmän ja yhteisön toiminnassa.
T11: Oppilas osaa lukea, tulkita ja arvioida toimintaohjeita sekä merkkejä ja symboleja, jotka käsittelevät kotitaloutta ja lähiympäristöä.