(ko7.6) Oppilas tutustuu erilaisiin erityisruokavalioihin ja monikulttuurisuuteen.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T7: Oppilas kykenee tunnistamaan arjen rakentumista ja kulttuurisesti monimuotoisia toimintaympäristöjä sekä kotitalouksien perinteitä.
T10: Oppilas osoittaa hankkineensa ja kykenevänsä arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa sekä käyttävänsä luotettavaa tietoa valintojensa perustana.
T11: Oppilas osaa lukea, tulkita ja arvioida toimintaohjeita sekä merkkejä ja symboleja, jotka käsittelevät kotitaloutta ja lähiympäristöä.
T12: Oppilas kykenee ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.