(ko7.3) Oppilas opettelee tunnistamaan tavallisimmat keittiötyövälineet ja kodinkoneet sekä harjoittelee niiden turvallista käyttöä.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T3: Oppilas osaa valita ja käyttää hyvinvointia edistäviä ja kestävän kulutuksen mukaisia materiaaleja, työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa.
T5: Oppilas osaa toimia hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti sekä kiinnittää huomiota käytettävissä oleviin voimavaroihin.