(ko7.1) Oppilas tutustuu peruselintarvikkeiden käyttöön ja säilyttämiseen.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T2: Oppilas hallitsee kotitaloudessa tarvittavia kädentaitoja luovasti ja estetiikan huomioiden.
T3: Oppilas osaa valita ja käyttää hyvinvointia edistäviä ja kestävän kulutuksen mukaisia materiaaleja, työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa.
T4: Oppilas kykenee suunnittelemaan ajankäyttöään ja työn etenemistä sekä ylläpitämään järjestystä oppimistehtävien aikana.
T5: Oppilas osaa toimia hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti sekä kiinnittää huomiota käytettävissä oleviin voimavaroihin.