(ke8.8) Oppilas tutustuu pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien yhteydessä.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T2: Oppilas osaa asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskennellä pitkäjänteisesti.
T5: Oppilas osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavasta ilmiöstä sekä kehittää kysymyksiä edelleen.
T12: Oppilas osaa käyttää erilaisia tietolähteitä ja perustella näkemyksiään kemialle ominaisella tavalla.