(ke9.7) Oppilas tutustuu hiileen, hiilen yhdisteisiin, ravintoaineisiin ja yhteen orgaaniseen yhdisteryhmään käyttäen malleja ja simulaatioita yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T9: Oppilas osaa käyttää simulaatioita ja animaatioita oppimisensa tukena.
T10: Oppilasta osaa käyttää hiilen ja sen yhdisteisiin liittyviä käsitteitä täsmällisesti.
T11: Oppilas osaa käyttää erilaisia malleja kuvatessaan ja selittäessään hiiliyhdisteiden rakenteita ja niissä tapahtumia kemiallisia muutoksia.