(ke9.9) Oppilas harjoittelee käyttämään kemian merkkikieltä sekä tulkitsemaan ja tuottamaan yksinkertaisia reaktioyhtälöitä.