(ke9.1) Oppilas harjoittelee tutkimusprosessin eri vaiheita: ongelman tai ilmiön pohtimista, tulosten arviointia ja esittämistä sekä tvt-sovellusten käyttöä.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T6: Oppilas osaa toteuttaa kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskennellä turvallisesti, huolellisesti ja johdonmukaisesti.
T7: Oppilas osaa käsitellä, tulkita ja esittää omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioida niitä ja koko tutkimusprosessia.
T9: Oppilas kykenee käyttäämään tvt-sovelluksia tiedon ja tutkimustulosten hankkimiseen, käsittelyyn ja esittämiseen.