(ke8.1) Oppilas harjoittelee tutkimusprosessin eri vaiheita: ongelman tai ilmiön pohtimista, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tvt-sovellusten käyttöä.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T6: Oppilas osaa toteuttaa kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskennellä turvallisesti, huolellisesti ja johdonmukaisesti.
T7: Oppilas osaa käsitellä, tulkita ja esittää omien tutkimustensa tuloksia.
T9: Oppilas kykenee käyttäämään tvt-sovelluksia tiedon ja tutkimustulosten hankkimiseen ja esittämiseen.