(ke7.9) Oppilas tutustuu alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta aineen koostumiseen atomeista.