(ke7.3) Oppilas tutustuu kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T3: Oppilas ymmärtää aineiden ja materiaalien sekä niiden ominaisuuksien merkitystä arjessa ja omassa elämässä.
T8: Oppilas osoittaa ymmärtävänsä yksinkertaisten teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita.
T10: Oppilasta osaa käyttää kemian käsitteitä kuvaillessaan tutkimuksissa havaitsemiaan kemiallisia ilmiöitä.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti