(ke7.1) Oppilas harjoittelee tutkimusprosessin eri vaiheita: ongelman tai ilmiön pohtimista, koejärjestelyjen toteuttamista, havainnointia ja tulosten koontia sekä tvt-sovellusten käyttöä.