(ks2.2) Oppilas ideoi ja suunnittelee tuotteen, toteuttaa sen kokeillen ja soveltaen sekä tallentaa työn eri vaiheet ja arvioi niitä; painopisteenä käsityön laitteisiin tutustuminen: leikkaus, liitos, yhdistely, muokkaus ja työstö.