(ks2.2) Oppilas ideoi ja suunnittelee tuotteen, toteuttaa sen kokeillen ja soveltaen sekä tallentaa työn eri vaiheet ja arvioi niitä; painopisteenä käsityön laitteisiin tutustuminen: leikkaus, liitos, yhdistely, muokkaus ja työstö.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T2: Oppilas kykenee toteuttamaan kokonaisen käsityöprosessin
T2: Oppilas kykenee antamaan käsityöprosessistaan kuvauksen sopivalla menetelmällä.
T4: Oppilas osaa työstää erilaisia materiaaleja vastuuntuntoisesti ja turvallisesti.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti