(ks2.1) Oppilas ideoi ja suunnittelee tuotteen, toteuttaa sen kokeillen ja soveltaen sekä tallentaa työn eri vaiheet ja arvioi niitä; painopisteenä ympäristön havainnointi ideoinnin pohjana: liike ja tasapaino.