(ks1.3) Oppilas ideoi ja suunnittelee tuotteen, toteuttaa sen kokeillen ja soveltaen sekä tallentaa työn eri vaiheet ja arvioi niitä; painopisteenä materiaaleihin tutustuminen: puu, metalli, muovi, kuitu, lanka ja kangas.