(ks2.4) Oppilas ideoi ja suunnittelee tuotteen, toteuttaa sen kokeillen ja soveltaen sekä tallentaa työn eri vaiheet ja arvioi niitä; painopisteenä muoto, väri ja pinta sekä vertaisarvioinnin harjoittelu.