(ks5.4) Oppilas ideoi ja suunnittelee tuotteen, toteuttaa sen kokeillen ja soveltaen sekä tallentaa työn eri vaiheet ja arvioi niitä; painopisteenä erilaisten värien, kuvioiden, pintojen, tyylien ja muotojen yhdistely.