(ks6.1) Oppilas ideoi ja suunnittelee tuotteen, toteuttaa sen kokeillen ja soveltaen sekä tallentaa työn eri vaiheet ja arvioi niitä; painopisteenä materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksien soveltaminen.