(ks7.8) Oppilas harjoittelee pohtimaan omien valintojensa merkitystä omassa työskentelyssään kestävän elämäntavan näkökulmasta.

Hyvät käytännöt

Uusiutuvat materiaalit
Lähdetään ulos käsityöluokasta työvälineiden kanssa. Tehdään pajupilli tai makkaratikku. Paistetaan makkarat nuotiolla.