(ks7.2) Oppilas harjoittelee itsenäistä työskentelyä kokonaisen käsityöprosessin mukaisesti sekä tarkastelee ja kehittää suunnitelmia ja työskentelyään jatkuvasti.

Hyvät käytännöt

Pienryhmät
Jakaannutan pienryhmiin aiheiden mukaisesti. Eri pienryhmät työstävät omia aiheitaan. Kun kaikki eivät tee samaa, pärjätään vähemmillä välineillä ja lyhyemmillä jonoilla. Kussakin ryhmässä voi olla nimetty tutori, joka neuvottelee opettajan kanssa ja ohjaa muuta ryhmää.