(ks7.1) Oppilas ammentaa omasta kokemusmaailmastaan nousevia kiinnostuksen kohteita, käyttää niitä suunnittelunsa tukena, esittää työhön ratkaisuvaihtoehtojaan ideoidessaan, kokeillessaan ja suunnitellessaan sekä ottaa vastuuta työskentelyprosessista työturvallisuus huomioiden.