(ks7.6) Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityöprosessin suunnittelussa ja dokumentoinnissa itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä harjoittelee yhteisöllisen tiedon tuottamisen ja jakamisen mahdollisuuksia prosessin eri vaiheissa.

Hyvät käytännöt

Office365
Käytetään OneNote-sovellusta työskentelyn dokumentointiin.

Pedanet
Pedanet lienee helppokäyttöisin alusta. Siihen on helppo liittää kuvia ja videoita eli se sopii hyvin dokumentointiin ja tiedon jakamiseen.