(ks7.7) Oppilas laajentaa tietämystään käsityön merkityksestä arjessa, yhteiskunnassa ja työelämässä.