(ks3.4) Oppilas ideoi ja suunnittelee tuotteen, toteuttaa sen kokeillen ja soveltaen sekä tallentaa työn eri vaiheet ja arvioi niitä hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa; painopisteenä yhteisöllisen tuotteen valmistaminen.

Hyvät käytännöt

Lumiveistos
Rakennetaan pihalle jää- tai lumikasa, jota oppilaat työstävät työkaluilla yhdessä.

Iglu
Rakennetaan porukalla iglu netin ohjeiden avulla. Ensin rakennetaan esimerkiksi puulevyistä muotti.