(ks2.3) Oppilas ideoi ja suunnittelee tuotteen, toteuttaa sen kokeillen ja soveltaen sekä tallentaa työn eri vaiheet ja arvioi niitä; painopisteenä työvaiheiden kuvaaminen ja tallentaminen sähköiseen oppimisympäristöön.