(ks1.2) Oppilas ideoi ja suunnittelee tuotteen, toteuttaa sen kokeillen ja soveltaen sekä tallentaa työn eri vaiheet ja arvioi niitä; painopisteenä tuotteen kuvailun taitojen harjoittelu ja kuvan ottaminen omasta tuotteesta.