(ks1.1) Oppilas ideoi ja suunnittelee tuotteen, toteuttaa sen kokeillen ja soveltaen sekä tallentaa työn eri vaiheet ja arvioi niitä; painopisteenä tunteiden, tarinoiden ja mielikuvitusympäristöjen käyttö suunnittelun lähtökohtana.