(su2.6) Oppilas pohtii faktan ja fiktion eroja ja tutustuu erilaisiin teksteihin, harjoittelee tekstin kertomista omin sanoin, ylä- ja alakäsitteitä sekä sanojen luokittelua.